Over Verschuren Broccoli

De groentemarkt en dus ook de broccolimarkt kenmerkt zich als een verdringermarkt. Wij zijn met ons bedrijf gestart in 1996. In heel Nederland waren er toen ongeveer 200 telers van broccoli. Heden ten dage zijn er daarvan nog een 20-tal serieuze telers overgebleven. Om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen is er derhalve maar één visie mogelijk.
 

Visie:

Wij streven ernaar de beste broccoliteler van het land te zijn.

Deze visie is verder uitgewerkt in het volgende document: uitwerking visie

 

Product

Van de laatste week van mei tot en met half november hebben we alle gangbare maten broccoli beschikbaar. We verkopen de broccoli zelf aan een grote diversiteit van klanten. Informeer naar de mogelijkheden. 

2024 week 5 : We kijken terug op een bijzonder jaar met opnieuw extreme weersomstandigheden. Het wordt steeds moeilijker om een inschatting te maken over het oogstverloop.

Broccoliweer

Het is nu goed broccoliweer.
 

Duurzaamheid

Broccoli is broccoli, maar wij zoeken naar een mogelijkheid om ons product te onderscheiden. Het doel hiervan is het verkrijgen van een betere markttoegang.

Sinds 5 juli 2013 wekken we stroom op met 290 zonnepanelen. 
 

Subsidies en Samenwerkingsverbanden

Een slimmer Europa

De landbouw en de voedselverwerkende industrie staan voor een grote transitie. Het hele voedselsysteem moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid. Uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden zijn o.a. het terugdringen van het gebruik van kunstmest en gewasberschermingsmiddelen en een groeiend tekort aan werknemers door zwaar en eentonig werk. Aan de voedselproductiezijde zijn aanpassingen nodig zoals het inzetten van mechanische en thermische onkruidbestrijding, het inzetten van flexibelere en slimmere teeltsystemen en het inzetten van precisiebemesting. Aan de voedselverwerkende zijde is het dan weer belangrijk om te kunnen omgaan met meer diverse en kleinere hoeveelheden gewassen die meer lokaal worden afgezet.
 

Over Interreg SF&FP

Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data zijn noodzakelijk om deze transitie te kunnen maken en Smart Farming en foodprocessing wilt ervoor zorgen dat zij inzetbaar zijn in de landbouw- en voedselverwerkende industrie. Het project richt zich voornamelijk op MKB/KMO bedrijven en wilt landbouwers, technologie-ontwikkelaars en kennisinstellingen samenbrengen rond concrete vraagstukken. In een achttal innovatietrajecten zullen nieuwe oplossingen ontwikkeld worden en bestaande systemen aangepast. 

 
Doelstellingen van het project 

Het project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie door een geselecteerd aantal uitdagingen op te pakken en middels het ontwikkelen van technisch en commercieel kansrijke innovatieve oplossingen de transitie aan te pakken en te versnellen.
Hier liggen opportuniteiten voor bedrijven, waarbij we ons in dit project primair focussen op het betrekken van MKB/KMO bedrijven. Echter waar nodig voor het ontwikkelen van de juiste toepassingen zullen we ook grotere bedrijven betrekken. Waar in de aanvraag wordt gesproken over bedrijven doelen we hiermee op voorgaande.

Interreg Smart Farming & Food Processing project
 
 
 
sortering 14-16
sortering 14-16
   
Volg onze Facebook Pagina